Miljø / Klima

Generelt om miljø og klima
Der er øget fokus på koncentrationen af drivhusgasser i atomsfæren, den globale opvarmning og klimaforandring.

Ifølge tal fra Miljøministeriet udgjorde CO2-udledningen fra lastbiler i 2006 knap 2 mio. tons af den samlede transportsektors nationale udledning på godt 13 mio. tons årligt. Med udsigt til en fortsat stigning i godstransportarbejdet med lastbil er det en udfordring blot at fastholde en uændret udledning af CO2.

Hvor der med CO2-udledningen er tale om et globalt problem, så udgør luftforurening og støj fra lastbiler derimod problemer på enten et lokalt eller regionalt niveau. Der er gennem de senere år sket en markant reduktion af udledning af sundhedsskadelige stoffer som partikler og kvælstofoxider (NOx). Tilsvarende støjer 24 moderne lastbiler mindre end blot en lastbil fra før 1970.

Anvendelse af lastbiler med højere euronorm har ubetinget været en succes. Med indførelse af Euro 6 vil samtidig medføre en yderligere reduktion af luftforureningen, herunder ikke mindst af NOx og partikel-udledningen.

Farsø Vognmandsforretning`s syn på miljøet
Hos Farsø Vognmandsforretning gør vi også vores for at få et bedre klima. Vi har netop investeret i de nye lastbiler Euro 6, som har det nye Miljø zone mærke, der giver lov til at kører i alle storbyers miljøzoner.

Farsø Vognmandsforretning A/S

Tulipanvej 22
9640 Farsø

9863 1122
b-andersen@b-andersen.dk
www.b-andersen.dk
25192656

DEN GRØNNE TRANSPORT LINIE

Udviklet af seek4cars.net